Video

Umiejętności nauczyciela prowadzącego oraz osiągnięcia uczniów: